Moore Greece Newsletter - MOORE MARITIME INDEX 2021
This newsletter provides information to Moore Greece newsletter subscribers.
https://www.moore-greece.gr

Το Moore Maritime Index 2021 είναι διαθέσιμο
 Ναυτιλία

Το Moore Maritime Index "MMI", μια βάση δεδομένων που περιλαμβάνει τα λειτουργικά κόστη και τα έσοδα από περισσότερα από 1,500 πλοία, έχει ενημερωθεί και είναι διαθέσιμη με τα δεδομένα του 2020.

Τα δεδομένα προέρχονται από ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις πλοιοκτητριών εταιρειών μόνο, και ως εκ τούτου τα αποτελέσματα που παράγονται από το MMI δείχνουν τον «πραγματικό κόσμο» των οικονομικών επιδόσεων του ναυτιλιακού τομέα σε περισσότερους από 20 τύπους πλοίων.

Επίσης, έχουμε δημοσιεύσει τις εκθέσεις μας “Shipping Trends based on the Fleet Size 2021” και “Shipping Trends based on the Country of Built 2021”, που εστιάζουν στη μελέτη των πιθανών τάσεων και συσχετίσεων μεταξύ του μεγέθους του στόλου, της χώρας κατασκευής και των εξόδων λειτουργίας των πλοίων.

Οι κύριες παρατηρήσεις της Moore Greece βρίσκονται στις ενότητες «Highlights» των αντίστοιχων εκθέσεων. Τα κυριότερα σημεία είναι:

- Τα στοιχεία του MMI Report 2021 συνεχίζουν να υποστηρίζουν την παρατήρηση που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στο “Shipping Trends based on the Fleet Size 2019” ότι η σχέση μεταξύ λειτουργικών εξόδων και μεγέθους του  στόλου δεν είναι γραμμική.

- Το μέγεθος του στόλου φαίνεται ότι διαδραματίζει ένα ρόλο στη διακύμανση των λειτουργικών εξόδων με τους μεγαλύτερους στόλους να επιτυγχάνουν τη χαμηλότερη ετήσια αύξηση σε λειτουργικά έξοδα.

- Η χώρα κατασκευής φαίνεται να είναι ένας παράγοντας που επηρεάζει τα έξοδα λειτουργίας ενός πλοίου, αν και οι ακριβείς συσχετισμοί πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω. 

“Είμαι πολύ ικανοποιημένος διότι μέσα σε τρία χρόνια τα στοιχεία μας έχουν εμπλουτιστεί και είμαστε σε θέση να συμπεριλαμβάνουμε τον παράγοντα του χρόνου στα κριτήρια αναζήτησης. Έτσι είμαστε σε θέση να πραγματοποιούμε νέες παρατηρήσεις με βάση τα δεδομένα, οι οποίες θα βοηθήσουν τον κλάδο να κατανοήσει καλύτερα τη συμπεριφορά των λειτουργικών εξόδων” δήλωσε ο κ. Κώστας Κωνσταντίνου, Moore Global Maritime Leader και Διευθύνων Σύμβουλος της Moore Greece. 

Για να αποκτήσετε πρόσβαση στο Moore Maritime Index, επισκεφθείτε τη διεύθυνση moore-index.com.


Stay Informed
forwardSubscribe / Manage
forwardForward to a colleague
websiteVisit Website
contactContact us
facebookFollow us on facebook
twitterFollow us on twitter
linkedinFollow us on linkedin
homeΠροηγούμενα Newsletters
Η Moore Stephens κερδίζει το Lloyd’s List Intelligence Big Data Award
The Moore Maritime Index 2021 is available

The Moore Maritime Index “MMI”, a database that contains operating costs and revenues from more than 1,500 vessels, has been updated and is available with the 2020 data.

The data comes from audited financial statements of ship owning companies only, and therefore the results produced by the Index show the “real world” of financial performance of the shipping industry across more than 20 vessel types.

We have also published our reports “Shipping Trends based on the Fleet Size 2021” and “Shipping Trends based on the Country of Built 2021”, which focus on studying the possible trends and correlations between the fleet size, the country of built and operating expenses of the vessels.

Moore Greece main observations can be found in the ‘Highlights’ sections of the respective Reports. The main takeaways are:

- MMI Report 2021 data continues to support this observation that was first introduced in the “Shipping Trends based on the Fleet Size 2019” that the relationship between operating expenses and fleet size is not linear. 

- Fleet size appears to play a role in the volatility of operating expenses with larger fleet sizes incurring lowest annual increase in operating expenses.

- The country of build seems to be a factor that affects the operating expenses of a vessel although the exact correlations are to be further investigated.

“I am very pleased that after three years our data is enriched, we are able to account for the time factor in our queries and thus able to make new data driven observations which will help the industry better understand the behavior of operating expenses” mentioned Mr. Costas Constantinou, Moore Global Maritime Leader and managing partner of Moore Greece. 

To access the Moore Maritime Index, please visit moore-index.com.


Επικοινωνήστε μαζί μας
Moore Greece
Ακτή Μιαούλη 93,18 538 Πειραιάς
Τ.Θ. 80 132
Tel. +30 2130 186100
Fax +30 2130 186101
https://www.moore-greece.gr
Moore Stephens in Greece since 1963
Damianos ConstantinouΔαμιανός Κωνσταντίνου
Founder
damianos.constantinou@moore.gr
Costas ConstantinouΚώστας Κωνσταντίνου
Managing Partner
costas.constantinou@moore.gr
Panayiotis VarelasΠαναγιώτης Βαρελάς
Tax Consulting Partner
panayiotis.varelas@moore.gr
Dionisis GalanisΔιονύσης Γαλάνης
Audit Partner
dionisis.galanis@moore.gr
Charalambo EvlambidesΧαράλαμπος Ευλαμπίδης
Tax Partner
charalambos.evlambides@moore.gr
Theodosis IgnatidisΘεοδόσης Ιγνατίδης
Head of Audit
theodosis.ignatidis@moore.gr
Panayiotis HatziantonoglouΠηνελόπη Κασανή
Governance, Risk & Assurance Partner
pinelopi.kassani@moore.gr
Michael OrfanidesΜιχάλης Ορφανίδης
Audit Partner
michael.orfanidis@moore.gr
Chrysostomos ChrysostomouΣτέλλα Παλαιολόγου
Audit Partner
stella.paleologou@moore.gr
Diamantis DiamantarawΠάρης Τζαμουράνης
Audit Partner
paris.tzamouranis@moore.gr
Panayiotis HatziantonoglouΠαναγιώτης Χατζηαντώνογλου
Audit Partner
panayiotis.hatziantonoglou@moore.gr
Chrysostomos ChrysostomouΧρυσόστομος Χρυσοστόμου
M. Director - MS Accounting Services A.E.
chrysostomos.chrysostomou@moore.gr

Πιστεύουμε πως, κατά το χρόνο της δημοσίευσης, οι πληροφορίες σε αυτό το ενημερωτικό δελτίο είναι σωστές, αλλά δεν μπορούμε να δεχτούμε οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια που προκαλείται σε οποιοδήποτε πρόσωπο, ως αποτέλεσμα της δράσης ή της αποχής από δράση, βάσει οποιουδήποτε στοιχείου στο παρόν .
Το παρόν δημοσιεύθηκε από την © Moore Greece, μια εταιρεία-μέλος της Moore Global, μια παγκόσμια ένωση ανεξάρτητων επιχειρήσεων. Η Moore Greece είναι μια εταιρεία που έχει συσταθεί σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας και που παρέχει ελεγκτικές εργασίες και άλλες επαγγελματικές υπηρεσίες σε πελάτες.
Αυτό το μήνυμα πληροί τις προϋποθέσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας περί διαφημιστικών μηνυμάτων: «Κάθε μήνυμα θα πρέπει να φέρει τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα ευκρινώς και θα πρέπει να δίνει στον δέκτη τη δυνατότητα διαγραφής. Οδηγία 2002/58/EC του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Έγγραφο A5-270/2001 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου».
Αυτό το e-mail δεν μπορεί να θεωρηθεί spam εφόσον αναγράφονται τα στοιχεία του αποστολέα και οι διαδικασίες διαγραφής από τη λίστα παραληπτών. Αν είσαστε σε αυτή τη λίστα κατά λάθος ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο θέλετε να διαγραφεί το e-mail σας, πατήστε εδώ για διαγραφή.